Algemene voorwaarden

 1. Offertes
  • Alle offertes van BAZz zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
 2. Orderbevestiging
  • De bevestiging van het order gebeurt via de site en na dat de klant  is ingelogd.
 3. Order wijziging
  • Bijkomende kosten bij een wijziging nadat het order in productie zit, vallen volledig ten laste van de klant.
 4. Leveringstermijn
  • De vooropgestelde leveringstermijn is 3 weken. Dit is wel afhankelijk van het gevraagde materiaal en de grootte van de bestelling. Bij afwijking van de vooropgestelde levertermijn wordt de klant hiervan door BAZz op de hoogte gebracht.
 5. Klant levert het materiaal zelf aan
  • indien de klant het materiaal zelf voorziet ligt de verantwoordelijkheid voor het materiaal volledig bij hem. 
  • Indien de afspraken rond het tijdstip van het aanleveren niet worden nageleefd en daardoor de levertermijn in gedrang komt kan BAZz niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Betaling
  • Particulieren:
   • Bij afhaling wordt de bestelling  contant betaald of dient de klant een bewijs van betaling mee te hebben indien er betaald is door middel van overschrijving.
  • Ondernemers:
   • Bij afhaling wordt de bestelling  contant betaald of dient de klant een bewijs van betaling mee te hebben indien er betaald is door middel van overschrijving.
   • Bij voldoende afname op regelmatige basis en na interne evaluatie kan betalingen op 30 dagen worden toegestaan. Bij contante betaling ( binnen de 5 werkdagen) wordt een korting van 2% toegekend.
  • Bij grote bestellingen kan er een voorschot gevraagd worden.
 7. Schadebeding
  • Bij het niet betalen op de vervaldag wordt er een administratieve kost aangerekend van 10% op het factuurbedrag bij de 2de herinnering.
 8. Annulatie
  • In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van productie en bestelling van materiaal, dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van de bestelling.
  • In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van productie en na bestelling van materiaal, dient de koper van een schadevergoeding te betalen gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling.
  • In het geval de koper de bestelling annuleert tijdens of na het in productie gaan van het order, dient de koper van rechtswege het volledige order en een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van het order.
 9. Overmacht
  • Ingeval van noodsituatie of overmacht is BAZz niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden haar verplichtingen opgeheven
   • Overmacht betekent onder meer elke gebeurtenis waar BAZz redelijkerwijs geen controle overheeft en waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of onevenredig wordt verzwaard, zoals, maar niet beperkt tot: brand, staking, stagnatie bij de toeleveranciers, panne bij productiemachines.
 10. In geval van betwisting is de rechtbank van koophandel te Oostende bevoegd.
   
 11. BAZz ressorteert onder M.A.N.U.S - Interieur BVBA

 

Deze verkoopsvoorwaarden werden het laatst aangepast op 27 december 2011

Online offerte aanvragen ?

Wenst u snel en eenvoudig een offerte te ontvangen voor het plaatmateriaal van uw project ?

Geef ons vandaag nog uw aanvraag door via de online offerte-module en we bezorgen u zo snel mogelijk alle informatie.

© 2024 BAZz, alle rechten voorbehouden | Elf Julistraat 54, 8870 Kachtem (Izegem) | info@bazz.be | +32 (0)479 - 49 81 54

Verkoopsvoorwaarden | webdesign : geeforce